Biblijski stihovi - Stranica 4
Verzi - verzi123

Biblijski stihovi

 • Pusti, Gospodine, strah na ljude, neka narodi shvate da su ljudi. Psalm 9. (mala)
 • "...Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom." (mala)
 • "..'jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi:čovjek Krist Isus
  koji dade samoga sebe kao otkup mjesto sviju' - to što je u svoje vrijeme objavljeno." (mala)
 • "Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinog Sina
  da ne pogine ni jedan koji u
  nj' vjeruje, već da ima život vječni."

  Ivan (mala)
> >> 1 2 3 4 < <<

Dodaj prilogu.

Vaše ime:
(samo slova i brojevi, 2-30 znakov)
1 + 2? (Ovo pitanje služi za identifikaciju i sprečavanje automatskih slanja.)

Sve pošiljatelje molimo da poštuju autorska prava i autorski zaštićene sadržaje ne dodaju na stranicu. | verzi (SLO)
Pravila privatnosti | stihovi.info © 2010 - 2019